Dosar indemnizatie caldura pentru iarna

Dosar indemnizatie caldura pentru iarna.
Ajutorul pentru incalzirea locuintei sau indemnizatia de caldura se acorda familiilor si persoanelor singure pe toata durata sezonului rece (noiembrie- martie).

Pot beneficia de indemnizatia de caldura persoanele singure si familiile care:
– incaseaza lunar un venit de pana la 750 lei/membru de familie si folosesc pentru incalzire gaze naturale, energie electrica sau combustibil solizi;
– incaseaza lunar un venit de pana la 785 lei/ membru de familie si folosesc pentru incalzire energia termica (provenita de la termocentrale);
– incaseaza lunar un venit de pana la 1.802 lei/ persoana singura si folosesc pentru incalzire energia termica.

De asemenea, pot beneficia de indemnizatia de caldura cetatenii straini si apatrizi care au domiciliul pe teritoriul Romaniei.

Tipurile de incalzire pentru care se acorda indemnizatia de caldura sunt:
– incalzire in sitem centralizat (indemnizatia se numeste ajutot pentru incalzire termica);
– incalzire cu energie electrica (ajutor pentru incalzire cu energie electrica);
– incalzire cu gaze naturale;
– incalzire cu combustibil solid sau petrolier.

Indemnizatia de incalzire se acorda doar pentru un singur tip de incalzire, iar cererea si declaratia pe propria raspundere se depun de titularul locuintei. Asadar, prin titular se face referire la:
– acea persoana care are statutul de proprietar al locuintei;
– persoana care instraineaza locuinta cu clauze de intretinere;
– titularul contractului de comodat;
– reprezentantul legal al minorului care nu a indeplinit varsta majoratului si are statutul de persoana singura.

Dosar indemnizatie caldura pentru iarna:
Acte necesare obtinere indemnizatia de caldura pentru familii/ persoana singura:

 • cerere si declartie tip pe propria raspundere;
 • copii dupa buletinele tuturor membrilor familiei care au indeplinit varsta de 14 ani;
 • copii dupa certificatele de nastere ale tuturor membrilor familiei;
 • copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul);
 • copie dupa certificatul de deces (daca este cazul);
 • copie dupa actul doveditor al posesiei proprietatii (act de proprietate, contract de comodat, sau oricare alt document prin care se justifica dreptul de proprietate);
 • persoanele care detin cont de depozit in banca trebuie sa prezinte si un extras de cont pentru a demonstra valoarea depozitului;
 • acte prin care se dovedeste si se justifica venitul familiei:
  – adeverinta de salariat care trebuie sa contina valoarea salariului (aceasta trebuie sa fie emisa pe luna anterioara depunerii cererii;
  – cuponul de pensie aferent lunii anterioare depunerii cererii;
  – cuponul de somaj aferent lunii anterioare depunerii cererii si decizia indemnizatiei de somaj;
  – decizia de impunere (este solicitata persoanelor fizice carea obtin venituri din activitati independente);
  – daca exista venituri din dividende se va atasa adeverinta din care reiese valoarea acestora;
  – adeverinta/ extras de cont prin care se justifica indemnizatia de crestere a copilului si/sau stimulente.
 • adeverinta eliberata de facultate (in cazul studentilor) din care reiese daca beneficiaza sau nu de bursa;
 • hotarare judecatoreasca din care reiese dreptul de plasament, tutela, adoptia, etc. (dupa caz);
 • copie dupa certificatul de inmatriculare al autoturismului (dupa caz).

Persoanele care folosesc alte metode de incalzire decat incalzirea termica si anume: incalzire cu gaze naturale, electricitate, combustibili solizi sau petrolieri, au obligatia de a atasa la dosar urmatoarele documente:

 • factura consum gaze naturale (anterioara lunii de depunere a cererii);
 • factura consum energie electrica (anterioara lunii de depunere a cererii);
 • extras de conta la una din institutiile bancare: BRD, BCR, BT, Cec Bank, Raiffeisen Bank, Banc Post.
  * in cazul combustibililor solizi sau petrolieri sunt necesare doar documentele generale mentionate la „Acte necesare obtinere indemnizatia de caldura pentru familii/persoana singura”.

Copiile actelor care alcatuiesc dosarul pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei trebuie insotite de originalul acestora pentru certificare. In functie de fircare primarie in parte si de tipul de furnizor de caldura pot fi solicitate documente in plus.

Un aspect foarte important care trebuie luat in calcul atunci cand intentionati sa beneficiati de acest tip de ajutor din partea statului este acela ca exista o lista de bunuri pe care, daca le detineti nu aveti drepul la indemnizatie, si anume:
– alte proprietati imobiliare in afara locuintei de domiciliu;
– terenuri intravilan (urban- 1000mp, rural- 2000mp), terenuri agricole;
– mai mult de un autoturism cu varsta sub 10 ani;
– utilaje agricole, camioane, autoutilitate, barci, etc.
– depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 lei;
– alte bunuri mobile si imobile.

Valoarea acestei indemnizatii se acorda procentual in functie de venitul realizat/membru de familie/ persoana singura. Dosarul se depune inainte de inceperea sezonului rece la directia de asistenta sociala de pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau la asociatiile de proprietari ale blocurilor.

Dosarul se depune la jumatatea lunii octombrie (de regula termenul este intre 15- 20 octombrie), iar indemnizatia se plateste pe perioada 01 noiembrie- 31 martie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here