Dosarul de angajare: acte necesare pentru angajare

Dosarul de angajare: acte necesare pentru angajare.
Sarcina de construirea a dosarului de angajare ii revine in totalitate angajatorului. Acesta trebuie sa se asigure că actele care alcătuiesc dosarul de angajare sunt cele necesare pentru ocuparea unui anumit post in companie și sunt cele cerute de legislația în vigoare.

Ce acte trebuie să conțină dosarul de angajare in 2020?

Pentru a întocmi corect dosarul de angajare, angajatorul trebuie sa îi aducă la cunoștința viitorului angajat ce acte ii trebuie pentru a întocmi formalitățile de angajare.

Dosarul de angajare trebuie sa contina următoarele documente:

– Fisa medicala și avizul eliberat al medicului specializat in Medicina Muncii;

– Copie după cartea de identitate;

– Contractul individual de munca (acesta este redactat pe baza informațiilor din buletin);

– Fisa postului;

– Acordul viitorului angajat cu privire la prelucrarea datelor personale;

– Declarația angajatului prin care i se aduce la cunoștință regulamentul intern al companiei;

– Copie după ultima diploma de studii (in cazul in care nu se poate atașa diploma este necesară o adeverință prin care se atesta absolvirea unei forme de învățământ: liceal sau universitar);

– Copie după certificatul de naștere;

– Copie după certificatul de naștere al copilului/ copiilor (după caz);

– Copie după certificatul de căsătorie ( după caz);

– Cazier judiciar;

– Adeverință de vechime și adeverință din care reiese stagiul de cotizare, eliberate de fostul angajator ( după caz);

– Extras de cont ( necesar pentru plata salariului);

– Repartiția eliberată de Autoritatea Națională a Ocupării Forței de Muncă (AJOFM).

Dosarul de angajare: acte necesare pentru angajare.
Toate documentele menționate mai sus sunt necesare în cazul angajării. După caz și în funcție de domeniul de activitate în care angajatul urmează să profeseze se mai pot solicita documente în plus, cum ar fi:

– permisul de conducere;

– analize medicale suplimentare (examen psihologic);

– atestate și certificări, etc.

Dosarul de angajare se compune din documentele necesare angajării conform legislației în vigoare, Codul Muncii- legea nr.53/2003.

Este posibil ca unele companii sa solicite alte tipuri de documente din motive personale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 COMENTARIU